Accreditatie:
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register

6 punten
5 punten

Presentaties
Klik op de 'Lees meer..."link om naar alle vrijgegeven presentaties te gaan. Daar kunt u op de gewenste presentatie klikken om deze nogmaals te bekijken.

Mw. prof. dr. M.J. (Marieke) Schuurmans Verpleegkundige zorg in de toekomst *
Dhr. dr. ir. D.A.J. (Daan) Dohmen Domotica. Technologie in de verpleegkunde *
Mw. dr. H. (Hester) Vermeulen Invoeren van innovaties, hoe doe je dat?
Mw. M. (Monique) van den Heuvel Meer patiënttevredenheid door uw houding en gedrag
Dhr. drs. G.A. (Gilean) Nolst Trenite Anatomische les over de huid
Mw. prof. dr. S. (Saskia) Teunissen Palliatief redeneren en het stervensproces *
Mw. dr. IJ.D. (IJbelien) Jüngen Klinisch redeneren *
Mw. M. (Mathilde) Bos RN MSc Blinde vlekken in de communicatie met patiënten
Dhr. dr. W. (Wim) Houtjes Depressie en multimorbiditeit
Mw. dr J. (Jita) Hoogerduijn Rust roest
Dhr. drs. P. (Peter) Vink
Mw. drs. I. (Ilona) Gerritmsa
EBP met je voeten in de modder *
Dhr. dr. R. (Robbert) Gobbens Multimorbiditeit

* Van deze spreker(s) hebben wij geen toestemming hun presentatie te publiceren