Wil je ouderen helpen bij gezond leven dan is het als professional belangrijk te weten welk beeld zij daar zelf van hebben. Een zorgprofessional kan een andere opvatting hebben over gezond leven dan de oudere cliënt die hij ondersteunt. Wil je op innovatieve wijze ouderen stimuleren om gezond te leven dan moet je op zijn minst weten wat zij daar zelf voor ideeën over hebben. Het denken vanuit het perspectief van ouderen helpt ook in het toepassen van gesprekstechnieken zoals gezamenlijke besluitvorming en motiverende gespreksvoering. Dat is heel belangrijk in een tijd waarin de zelfstandigheid van ouderen steeds meer nadruk krijgt.

Recent onderzoek laat zien dat verpleegkundigen professioneel handelen maar dat er nog winst is te boeken op het gebied van samenwerken met de oudere cliënt, waarbij professionals aan sluiten bij de mogelijkheden, persoonlijke doelen en overwegingen van ouderen. Professionals zijn vaak geneigd te vertrouwen op hun eigen kennis en expertise en willen deze graag overdragen aan ouderen. Daarbij vinden zij alleen niet altijd de aansluiting die ze hopen te vinden.

In deze workshop willen we daarom kijken naar die verbinding met de belevingswereld van ouderen en worden methoden aangereikt die professionals daarbij kunnen ondersteunen.